Harp ve Grev Sigortası

Gemilerin H&M sigortaları dışında tutulan Harp ve Grev rizikoları; savaş, iç savaş, ayaklanma veya terör saldırısı, buna dahil olarak esir alma, gasp etme, tutuklama, mayınlar, bombalar ve diğer benzeri savaş silahlarının oluşturabileceği her hangi bir sorundan kaynaklı sorumluluk ve masrafları içermektedir.

Sigortacı bu teminatı 7 gün önceden bildirmek suretiyle fesih edebilir veya teminatlarda değişiklikler yapabilmektedir.